خدمات بانکی تا حد ممکن غیر حضوری باشد
دبير شوراي هماهنگي بانک هاي استان قم:
دبير شوراي هماهنگي بانک هاي استان قم از عموم شهروندان خواست تمام امور بانکي خود را به صورت غيرحضوري و از طريق خدمات بانکداري الکترونيک و ديجيتال انجام دهند.
شکست شیمیدرقم در قم
قم
شیمیدر در خانه تسلیم نفت آبادان شد تا ششمین باخت فصل را در حساس ترین نبرد هفته تجربه کند.