شکست بانوان واليباليست قمي
هفته پنجم ليگ برتر واليبال بانوان باشگاه هاي کشور؛
بانوان واليباليست قمي چهارمین بازي خود در ليگ برتر را هم با شکست پشت سر گذاشتند.
۳